• پشتیبانی و فروش
  • تهران 49 19 90 56 21 98+

PRODUCTION OF ELEVATOR PARTS

PRODUCTION

POWER UNIT

پاوریونیت

POWER UNIT

پاوریونیت تامین کننده جریان و فشار روغن جهت به حرکت در آوردن سیستم هیدرولیک می باشد. پاوریونیت های شرکت نیولیفت مطابق با استاندارد 6303-2 با استفاده از متریال آلمانی و ایتالیایی طراحی و ساخته شده و تمامی پاوریونیت ها با توجه به شرایط پروژه تست می شوند.