• پشتیبانی و فروش
  • تهران 49 19 90 56 21 98+

PRODUCTION OF ELEVATOR PARTS

PRODUCTION

Jack

مراحل ساخت

JACKUNIT

جک های تولید شده در شرکت نیولیفت از بهترین متریال وارداتی می باشند. پیستون جک ها لوله سنگ خورده بوده که با صافی سطح بالا باعث به وجود آمدن حرکتی یکنواخت در کابین می گردد. سیلندر استفاده شده از لوله مانیسمان (بدون درز) می باشد. پکینگ های استفاده شده ایتالیایی و مناسب سیستم های آسانسوری می باشد تا حرکتی نرم در استارت و توقف سیستم داشته باشد.