• پشتیبانی و فروش
  • تهران 49 19 90 56 21 98+

PRODUCTION OF ELEVATOR PARTS

CONSTRUCTION

PROCESSES

مراحل ساخت

PRODUCTION

خط تولید تمامی فرایند تولید محصولات ازطراحی تا رنگ کاری و بسته بندی وهمچنین کنترل کیفی توسط ماشین آلات روز دنیا وسیستمهای هوشمند با کمترین دخالت نیروی انسانی انجام می گردد.

PRODUCTION ROBOTIC WELDING

مواد اولیه و محصولات تمامی مواد اولیهاصلی مربوط به تولید از بهترین کـارخانجات معتـبر خارجی بـصورت مستقیم خریداری و وارد میگردد و همچنین دارای ظرفیت قابـل توجـه ذخیـره مواد اولیه برای تولـید انبوه محصول میباشد.

ROBOTIC WELDING

برای اولین بار در صنعت آسانسور ،خط جوشکاری کاملا رباتیک و اتوماتیک مطابق با اخرین تکنولوژی موجود در دنیا ،راه اندازی گردیده که دارای دقت و کیفیت فوق العاده بالایی نسبت به روش های قدیمی و متداول میباشد.

QUALITY CONTROL

کنترل کیفیت تمامـی محصـولات براسـاس آخرین نسخـه ویرایش شده استاندارد ملی آسانسورهای هیدرولیک 2-6303 طراحی و تولید گردیده است.

کلیه محصـولات تولید شده توسط دستگاه های تست مخصوص که توسط شرکت طراحی وساخته شده، در فـرآیند بازرسی کنتـرل کیفیت بـه صورت تک به تک قـرار می گیرند.

 

کلیه محصـولات تولید شده توسط دستگاه های تست مخصوص که توسط شرکت طراحی وساخته شده، در فـرآیند بازرسی کنتـرل کیفیت بـه صورت تک به تک قـرار می گیرند.